Firemní výuka angličtiny - populární benefit pro zaměstnance

on 09 únor 2014
Vytvořeno: 09 únor 2014

Potřebujete motivovat svoje zaměstnance k lepším výkonům, ale zároveň je chcete odměnit za odvedenou práci a zpestřit jim pracovní den? Zaveďte firemní kurzy angličtiny a dopřejte je svým zaměstnancům jako benefit.

Firemní výuka angličtiny

V jazykové škole Berlitz se setkáte s firemními kurzy angličtiny, které se plně přizpůsobují pracovnímu rozvrhu  zaměstnanců a jejichž náplň zcela odpovídá požadavkům firmy. Kurzy jsou koncipovány tak, že si klienti - studenti zopakují dosavadní znalosti, které již získali nebo se rychle a flexibilně naučí nové věci.

  • Při sestavování rozvrhu plně respektujeme pracovní rozvržení běhu firmy a přizpůsobíme se plně vašim nárokům.

Výuka angličtiny ve firmě

Vždy si můžete vybrat, jestli bude výuka probíhat v prostorách firmy nebo ve vzdělávacím centru Berlitz.

Firemní kurzy na míru

Při plánování kurzu pro konkrétní firmu plně respektujeme všechny její časové a obsahové požadavky.

Obchodní angličtina

V rámci nabídky firemních kurzů angličtiny nabízí jazyková škola Praha Berlitz speciální obchodní semináře, ve kterých se zaměřujeme na specifická témata související s obchodním stykem a komunikací v angličtině.

V těchto kurzech trénujeme skutečné situace, ke kterým může v obchodním styku přijít a klademe důraz na praktické dovednosti. Mezi témata obchodních seminářů patří telefonování v angličtině, angličtina pro personalisty nebo obchodní komunikace.

Výuka probíhá uceleně během dvou dnů s maximálně 6 účastníky.

  • Zvyšujte úspěšnost vaší firmy díky firemnímu vzdělávání a dobře školeným zaměstnacům, kteří se domluví anglicky v každé pracovní situaci a zvýší tak prestiž vaší firmy!

Angličtina metodou Berlitz

Díky dlouholeté tradici a zdokonalování vlastních výukových metod můžeme představit výukovou metodu Berlitz, kterou docílíme rychlé a efektivní zvládnutí cizího jazyka.