Kvalitní výuka právnické a obchodní angličtiny metodou Berlitz

on 15 srpen 2017

Znalost angličtiny se v dnešní době stává pomalu nezbytností. Speciálně pak ve větších obchodních firmách je anglický jazyk většinou vyžadován automaticky. Také v celé řadě technických a jiných odborných zaměstnání je tento cizí jazyk potřeba.vyuka anglictina clanek srpen 2017 pravnicka a obchodni anglictina

Z praxe mnozí asi vědí, že samostudium a nedostatek příležitostí k procvičování cizí řeči v mluveném projevu často nevede k příliš velkým pokrokům. Proto jsme v jazykovém institutu Berlitz připravili kurzy speciálně zaměřené na obchodní a právnickou angličtinu. V případě specifických požadavků klienta pak můžeme náplň kurzů přizpůsobit i jiné odborné oblasti.

Odborné anglické kurzy Berlitz jsou určeny pro všechny kategorie zaměstnanců, od uchazečů o pracovní pozici až po top manažery.

Nejefektivnějším typem kurzů jsou soukromé individuální lekce. Nabízíme však také skupinové firemní lekce či online kurzy s lektorem ve virtuální třídě.

 

Efektivní studium pod vedením rodilého mluvčího

Speciálně vyškolení, profesionální lektoři z řad rodilých mluvčích připravují lekce šité na míru tak, aby bylo co nejlépe dosaženo cílů, které si student vytyčí. Intenzita, časové rozložení a místo výuky je přizpůsobeno požadavkům studenta.

Kurzy Legal English a Business English jsou vedeny naší unikátní metodou Berlitz, jejímž hlavním přínosem je důraz na mluvený projev. Komunikace v průběhu všech lekcí probíhá výhradně v angličtině a lektor podporuje studenta k tomu, aby hovořil minimálně 60 % času. Nové odborné výrazy a terminologie či gramatika jsou vysvětlovány jednoduše a srozumitelně a ihned procvičovány na praktických příkladech.

V kurzech odborné angličtiny není opomíjen ani psaný projev. Správné formulování odborných psaných dokumentů či emailová komunikace v angličtině jsou mnohdy důležitou součástí výkonu profesí našich klientů.

 

V jazykovém centru Berlitz rozumíme důležitosti používání přesných termínů a výrazů při komunikaci v právnické angličtině. Proto dbáme na průběžné vzdělávání našich lektorů.

 

Zaměření kurzů odborné angličtiny

>> Kurzy Legal English se zaměřují především na občanské a obchodní právo.

>> Kurzy Business English se zaměřují na obecnou obchodní slovní zásobu, ale také na výrazy specifické pro pracovní oblast každého studenta.

V lekcích jsou simulovány nejrůznější možné pracovní situace, jako například vyjednávání s obchodním partnerem. Studenti jsou také připravováni na prezentace v anglickém jazyce.

 

Spokojenost našich studentů s dosaženým zlepšením jazykové úrovně je motivem k poskytování těch nejkvalitnějších jazykových služeb.

Máte-li zájem o studium právnické či obchodní angličtiny v jazykových kurzech Berlitz, můžete nás kontaktovat elektronicky nebo na telefonu 273 136 015.